Forsikringsattester

Lægehuset udfærdiger forsikringsattester på anmodning fra forsikringsselskaberne. Som udgangspunkt kan du IKKE regne med, at vi kan udfylde attester, hvis du ikke er patient hos os.

Attest navnPris
FP 220 Blodtryks- og lipidattestKr. 964,00
FP 300 BegyndelsesattestKr. 962,00
FP 350 Statusattest til forsikringKr. 1265,00
FP 360 Statusattest til
forsikring, nakke og hals
Kr. 1265,00
FP 401 Lægeattest til forsikring ved nedsat erhvervsevneKr. 1265,00
FP 410 FunktionsattestKr. 562,00
FP 420 Funktionsattest - bryst og lænderygKr. 1245,00
FP 430 Funktionsattest - skulder, overarm og albueKr. 1245,00
FP 440 Funktionsattest - underarm og håndledKr. 1245,00
FP 450 Funktionsattest - fingreKr. 1245,00
FP 460 Funktionsattest - hofte og lårKr. 1245,00
FP 470 Funktionsattest - knæKr. 1245,00
FP 480 Funktionsattest - fod og underbenKr. 1245,00
FP 490 Funktionsattest - tæer, mellemfod og forfodKr. 1245,00
HIV-antistof attestKr. 950,00
Priserne er excl. moms.
Vi gør opmærksom på, at det påhviler patienterne selv at indhente accept for betaling ved forsikringsselskabet. Vi anbefaler, at du modtager denne accept på skrift.
Såfremt forsikringsselskabet afviser en betalingsopkrævelse, påhviler det i stedet patienten selv at betale for attestudfyldelsen.

BETINGELSER:
1.
Ovenstående attester vil blive udfærdiget senest 6 uger efter at forsikringsselskabet skriftligt har udbedt sig den pågældende attest (under forudsætning af, at patienten selv kontakter klinikken for tidsbestilling senest 14 dage efter anmodningen fra forsikringsselskabet) Såfremt patienten kontakter klinikken senere end 14 dage efter anmodningen fra forsikringsselskabet (for tidsbestilling) ændres fristen på de ovenstående 6 uger til 4 uger efter patientens henvendelse til klinikken. Ugerne i skolernes sommerferie (6 uger) regnes ikke med i ovenstående frister, idet der ikke kan påregnes attestudfærdigelse i denne periode. Dvs. ved attestanmodning senere end 6 uger før påbegyndelsen på skolernes sommerferie ændres ovenstående frister til hhv. 12 uger (fra forsikringsselskabets anmodning) og 10 uger (fra patienten har kontaktet klinikken for tidsbestilling).
I specielle situationer med stor travlhed, sygdom hos klinikkens læger/personale eller andre ekstraordinære situationer forbeholder klinikken sig ret til at forlænge ovenstående frister. Klinikken kontakter selvfølgelig forsikringsselskabet, så snart man bliver klar over, at fristerne ikke kan overholdes og forsikringsselskabet kan således afgøre, om det vil vente på udfærdigelsen eller trække anmodningen tilbage.
2.
Såfremt forsikringsselskabet ønsker hurtigere udfærdigelse af attest end anført i punkt 1, kan forsikringsselskabet kontakte klinikken mhp. om der kan laves en speciel aftale for dette. Attestprisen øges typisk ved forkortet tidsfrist til udfærdigelse, men den præcise pris afhænger af klinikkens pågældende kapacitet på det pågældende tidspunkt sammenholdt med hvor stor afkortelse af tidsfristen forsikringsselskabet har behov for. Klinikken forbeholder sig ret til at afslå fra at afkorte fristen.
3.
Klinikken forbeholder sig ret til at meddele forsikringsselskabet at klinikken ikke ønsker og/eller ikke har mulighed for at udfærdige den pågældende attest på den pågældende patient. Klinikken forbeholder sig ret til at gøre dette uden angivelse af årsagen hertil.