Uddannelse af læger

Lægehuset er godkendt til uddannelse af læger.

Det betyder, at man kan få tid hos en læge, der er færdiguddannet læge, men som er igang med speciallægeuddannelse i Almen Medicin eller er i klinikken som led i deres KBU (Klinisk Basisuddannelse – tidligere kaldet Turnus).

Reservelægerne arbejder på ligefod med lægehusets øvrige læger, men har mulighed for at drøfte vanskelige problemstillinger ved behov. Der foretages dagligt supervision under uddannelsen i klinikken.

Desuden vil der i perioder være en lægestuderende fra 12. semester (dvs. som  kun mangler ½ år af lægeuddannelsen) som skal have konsultationer med patienter hvor samtalen/undersøgelsen optages på video. Dette foregår naturligvis kun med patientens accept.